Home

Ligging

KTA Zavelenberg ligt vlak naast een beschermd natuurgebied: een oase van groen in het hart van de stad.
We maken optimaal gebruik van de culturele mogelijkheden die Brussel biedt: museumbezoek, theater, film,...

Inschrijving

►  Inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022
Verplicht inschrijven voor alleen eerste jaars via digitaal inschrijvingssysteem! (1A)
www.inschrijveninbrussel.be
►    Inschrijvingsperiode voor "broers en zussen":
van 06-01-2022 t/m 17-01-2022
► ​​​​​​​Inschrijving voor 1B - 2de jaar - 2de graad -3de graad:
Maak steeds een afspraak!
 
►   ​​​​​​​!!!  Nieuwe richtingen   !!!
3 & 4 TSO: Taal en Communicatie - Elektromechanische Technieken -
Technologische Wetenschappen
3de graad: DUAAL leren via CASTOR vestigingsplaats
7de Naamloosjaar/Schakeljaar

​​​​​​​► Inschrijving voor 1B - 2de jaar - 2de graad - 3de graad: Maak steeds een afspraak​​​​​​​
 ​​​​​​​Telefonisch: 02 482 01 01 of  e-mail: info@kta-zavelenberg.be
► Bestelling boeken voor nieuwe schooljaar via Studieshop.be​​​​​​​
image-416341-fcda3b096e963fa53875b189763b0ff8_0-c20ad.w640.jpg
image-416342-fcda3b096e963fa53875b189763b0ff8_1-c9f0f.w640.jpg
Corona

De lessenroosters zijn zodanig aangepast dat de klassen gesplitst zijn en deels op school doorgaan en deels via afstandsonderwijs.
Via Smartschool krijgen alle leerlingen en ouders de nodige informatie.

Alle leerlingen vragen we dagelijks in de voormiddag en de namiddag hun Smartschoolberichten te blijven opvolgen. De leerlingen krijgen opdrachten voor hun verschillende vakken voor afstandsonderwijs.

Blijf ondertussen alert voor mogelijke symptomen. Als die optreden, neem contact op met uw huisarts. Verwittig de school.


​​​​​​​ Visie school


GO! technisch atheneum Zavelenberg is een warme school waar iedereen zich goed voelt in een sfeer van vertrouwen en welbevinden.

Elk lid van ons schoolteam staat klaar om de kansen van onze leerlingen maximaal te ondersteunen. Daarnaast bieden we een gestructureerde leerlingenbegeleiding aan.

Ieder schooljaar opnieuw stellen we vast dat het peil van het Nederlands van onze leerlingen bijzonder laag is.
Dit heeft een eenvoudige verklaring: thuis wordt nooit of bijna nooit Nederlands gesproken, al evenmin worden Nederlandstalige media bekeken of beluisterd.
Onze voertaal op school is voor hen meestal hun derde of zelfs vierde taal.

Het wegwerken van deze enorme taalachterstand is dus geen gemakkelijke opgave.
Toch is het ons doel om leerlingen op te leiden die communicatief vaardig zijn, want meertaligheid is een grote troef in het latere leven.

Meer uitleg in 'Visie school'

Uitreiking VET MOBILITY CHARTER
K.T.A-Zavelenberg heeft op  9 december 2016 zijn VET Mobility Charter KA1 van Minister Crevits ontvangen. Het VET Mobility Charter wordt uitgereikt aan scholen uit het technisch- en beroepsonderwijs die hun sporen hebben verdiend inzake internationale mobiliteit.

In 2019 mocht het GO!T.A.-Zavelenberg het Accreditatie Charter ontvangen.

ERASMUS+ projecten: 2019-2020
KA1: Buitenlandse stage naar Sicilië
KA2: What The Hack met Finland en Nederland

                                                                 ERASMUS+ projecten 2020-2022
                                                                   KA1: Buitenlandse stage naar Malaga & Perpignan
                                                                           KA1: Leerkrachten - Administratief personeel op cursus -                                                les geven in het buitenland.


  ► Inleefdagen eerste jaars

Spijtig genoeg konden de inleefdagen dit schooljaar niet doorgaan wegens COVID-19. Hopelijk volgend schooljaar ....
Bestemming: Sportkamp te Maeseik.


  GO! Technisch Atheneum Zavelenberg vergroot slaagkansen dankzij                   DIGITALE LEERPADEN!

Publicatiedatum:  16 juli 2018 (Onderwijs in Brussel)

Sinds vorig schooljaar ondersteunt het GO! Technisch Atheneum Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem zij-instromers in het technisch secundair onderwijs met ‘digitale leerpaden’. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verleent de school opnieuw een subsidie om de digitale lessen uit te breiden.

GO! Technisch Atheneum Zavelenberg kent heel wat zij-instromers. Dat zijn leerlingen die een bepaalde studierichting niet van in het begin volgden en daardoor vaak niet over de kennis en vaardigheden beschikken waarop in de lessen wordt verder gebouwd. Dit heeft invloed op hun slaagkansen, de sfeer en leerkansen in de klasgroep en het welbevinden van de betrokken leerkrachten.

Zavelenberg ontwikkelde daarom digitale leerpaden waarmee leerlingen individueel vaardigheden kunnen bijwerken tijdens of naast de les in de klas.
Het voorbije schooljaar werd de volledige tweede graad elektrische installaties vertaald naar digitale leerpaden. Volgend schooljaar komen er digitale leerpaden bij voor onder andere de derde graad elektrische installaties.

Om de kwaliteit van de digitale leerpaden en het gebruik door andere scholen te garanderen, gebeurt de ontwikkeling in nauw overleg met Nederlandstalige scholen in Brussel met dezelfde studierichting, Erasmushogeschool Brussel en het Onderwijscentrum Brussel.​​​​​​​

 ESF Project: Duaal Leren

ESF-Project : “Duaal leren voor Brussels technisch en beroepsonderwijs”.
Het voorbije schooljaar liep op onze school het ESF-project “Duaal leren voor Brussels technisch en beroepsonderwijs”. Dit project had drie concrete doelstellingen:
 • De creatie van een Brussels Platform tussen de verschillende stakeholders onderwijs-arbeidsmarkt
 • Uitwerking van een visietekst op arbeidsrijpheid
 • Uitwerking van een methodiek en generieke instrumenten voor de peiling van arbeidsrijpheid
Er werd het Brussels Platform Duaal Leren opgestart onder voorzitterschap van GO! technisch atheneum Zavelenberg. In dit platform is er vertegenwoordiging vanuit de onderwijswereld (CLW Castor, Victor Horta school, Erasmushogeschool Brussel, pedagogische begeleidingsdienst, CLB Brussel), belendende organisaties (Tracé Brussel, Profo vzw)  en het werkveld (Constructiv, BECI). Dit platform dient als resonnantiegroep.
Binnen dit Brussels Platform Duaal Leren werd een visietekst op duaal leren uitgewerkt. Deze visietekst op arbeidsrijpheid behelst volgende kernpunten:
 • Continuüm : Werken aan arbeidsrijpheid dient reeds te starten in het eerste secundair en loopt door tot aan het einde vierde secundair. Kortom, het gaat hand in hand met de loopbaanbegeleiding. Mede hierdoor kan het bewust tijdelijk sociaal wenselijk gedrag vertonen, worden doorprikt.
 • Geïntegreerd : Werken aan de arbeidsrijpheid en de meting ervan mag geen bijkomende studie – en evaluatie-laag zijn op het bestaande leertraject. Het moet integendeel geïntegreerd zijn omwille van onderstaande redenen:
  •  Een geïntegreerde werking voorkomt dat een leerling slechts tijdelijk sociaal wenselijk vertonen.
  • Een extra evaluatie-laag impliceert eveneens een bijkomende selectie.
 • Maatwerk : Bepaalde aspecten van arbeidsrijpheid (bv: stiptheid) kan voor de ene werkgever doorslaggevend zijn maar voor een andere werkgeven niet. Kortom, arbeidsrijpheid is een flexibeler begrip dan misschien in oorsprong gedacht.
 • Nood aan remediëringstrajecten: leerlingen, die niet beantwoorden aan het gewenste niveau inzake arbeidsrijpheid, moeten de kans krijgen om dit alsnog te behalen via remediëringstrajecten.
Vertrekkende vanuit deze kernpunten werd een instrument voor arbeidsrijpheid ontwikkeld.

Het GO! technisch atheneum Zavelenberg heeft de studierichting Ruwbouw in duale vorm.

Meer info over screening arbeidsrijpheid via link https://dataspace.ssp-europe.eu/#/public/shares-downloads/AyNHjfLj9KfhjLx6WD4DLQIHiULBypk2

Als leerling van het GO! T.A-Zavelenberg kan je actueel deelnemen aan tal van projecten:
  INLEEFDAGEN: eerste jaars
  UITSTAPPEN: 4-5-6 TSO en BSO
  GWP: TSO en BSO richtingen: leerlingen gaan voor een weekje op stap naar binnen- of buitenland. Ze maken er een didactische uitstap van.
  ERASMUS+ projecten: KA1 en KA2