Schoolreglement

Hier kan je het schoolreglement van de school bekijken:
* Participatie
* Begeleiding & evaluatie
* Afspraken
* Afwezigheid
* Taalbeleid
* CLB
* Veiligheid & gezondheid
* Schoolkosten
* Betwistingen & klachten
* Verzekeringen
* Leefregels
* Info

Link naar schoolreglement: