► Project Renovatie wasruimte aan de toiletten
De leerlingen van de derde graad Sanitaire Installaties - Centrale Verwarming renoveren de wasruimte aan de toiletten.
Het doel was de wasbak te verplaatsen naar een betere locatie aan de toilet ruimte voor de leerlingen van de school.
Demonteren van de oude wasbak, het plaatsen van nieuwe leidingen, beschermplaat ... en plaatsen nieuwe wasbak.
Een hele klus ... met verbluffend resultaat ...
► Inleefdagen te Maaseik voor de eerste graad A :  september 2017
ESF PROJECT: DUAAL LEREN

ESF-Project : “Duaal leren voor Brussels technisch en beroepsonderwijs”.
Het voorbije schooljaar liep op onze school het ESF-project “Duaal leren voor Brussels technisch en beroepsonderwijs”. Dit project had drie concrete doelstellingen:
 • De creatie van een Brussels Platform tussen de verschillende stakeholders onderwijs-arbeidsmarkt
 • Uitwerking van een visietekst op arbeidsrijpheid
 • Uitwerking van een methodiek en generieke instrumenten voor de peiling van arbeidsrijpheid
Er werd het Brussels Platform Duaal Leren opgestart onder voorzitterschap van KTA Zavelenberg. In dit platform is er vertegenwoordiging vanuit de onderwijswereld (CLW Castor, Victor Horta school, Erasmushogeschool Brussel, pedagogische begeleidingsdienst, CLB Brussel), belendende organisaties (Tracé Brussel, Profo vzw)  en het werkveld (Constructiv, BECI). Dit platform dient als resonnantiegroep.
Binnen dit Brussels Platform Duaal Leren werd een visietekst op duaal leren uitgewerkt. Deze visietekst op arbeidsrijpheid behelst volgende kernpunten:
 • Continuüm : Werken aan arbeidsrijpheid dient reeds te starten in het eerste secundair en loopt door tot aan het einde vierde secundair. Kortom, het gaat hand in hand met de loopbaanbegeleiding. Mede hierdoor kan het bewust tijdelijk sociaal wenselijk gedrag vertonen, worden doorprikt.
 • Geïntegreerd : Werken aan de arbeidsrijpheid en de meting ervan mag geen bijkomende studie – en evaluatie-laag zijn op het bestaande leertraject. Het moet integendeel geïntegreerd zijn omwille van onderstaande redenen:
  •  Een geïntegreerde werking voorkomt dat een leerling slechts tijdelijk sociaal wenselijk vertonen.
  • Een extra evaluatie-laag impliceert eveneens een bijkomende selectie.
 • Maatwerk : Bepaalde aspecten van arbeidsrijpheid (bv: stiptheid) kan voor de ene werkgever doorslaggevend zijn maar voor een andere werkgeven niet. Kortom, arbeidsrijpheid is een flexibeler begrip dan misschien in oorsprong gedacht.
 • Nood aan remediëringstrajecten: leerlingen, die niet beantwoorden aan het gewenste niveau inzake arbeidsrijpheid, moeten de kans krijgen om dit alsnog te behalen via remediëringstrajecten.
Vertrekkende vanuit deze kernpunten werd een instrument voor arbeidsrijpheid ontwikkeld.

Vanaf volgend schooljaar start KTA Zavelenberg met de studierichting Ruwbouw in duale vorm.

Meer informatie over screening arbeidsrijpheid via link: https://dataspace.ssp-europe.eu/#/public/shares-downloads/AyNHjfLj9KfhjLx6WD4DLQIHiULBypk2


Robotproject: Warmte en Ventilatie

Dit schooljaar werd er aan een project gewerkt met de klassen 2A-ME, 3A-EM en 5A-EM van het KTA-Zavelenberg. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de gemeentelijke basisschool De Knapzak van Sint-Agatha-Berchem en gecoördineerd door de Brede School Flamingo van Sint-Agatha-Berchem. De leerlingen van het 5e leerjaar van deze basisschool zijn verschillende malen komen mee werken aan dit project. Begin mei werd de robot dan vanuit onze werkplaats getransporteerd langs de straat , door de leerlingen van elektromechanica , samen met de leerlingen van de basisschool De Knapzak.
​Er was deze dag ook een inhuldigingsfeest.

Doel: Het was de realistaie van een robotconstructie, welke verwarming en ventilatie kan geven. Voor de ventilatie werden een 30-tal gerecupereerde computerventilatoren ingebouwd. Voor de verwarming werden verwarmingsweerstanden ingebouwd. Het geheel is ook voorzien van een elektrisch besturingspaneel. 

Besluit: een heel geslaagde samenwerking tussen de secundaire school en de basisschool.


  OPENDEURDAG 07-05-2017 
van 10 tot 15 uur

image-151042-Affiche_3.w640.jpg
image-151043-Opendeurdag_Affiche.w640.jpg

⇒  BRUNCH 23-04-2017
image-150919-P1000423.w640.JPG
image-150981-P1000491.w640.JPG
image-150963-P1000469.w640.JPG
image-150943-P1000448.w640.JPG
image-150920-P1000424.w640.JPG
image-150960-P1000466.w640.JPG
image-150965-P1000474.w640.JPG
image-150952-P1000457.w640.JPG
image-150978-P1000488.w640.JPG
image-150961-P1000467.w640.JPG
image-150966-P1000475.w640.JPG
image-150948-P1000453.w640.JPG
image-150982-P1000492.w640.JPG
image-150962-P1000468.w640.JPG
image-150967-P1000476.w640.JPG
image-150950-P1000455.w640.JPG
image-150969-P1000478.w640.JPG
image-150930-P1000434.w640.JPG
image-150933-P1000438.w640.JPG
image-150936-P1000441.w640.JPG
image-150923-P1000427.w640.JPG
image-150921-P1000425.w640.JPG
image-150938-P1000444.w640.JPG
image-150968-P1000477.w640.JPG
⇒  ERASMUS+ Project: MADEIRA 2017 - Buitenlandse stage
image-143349-P1000376.w640.JPG
image-143789-P1000346_-_kopie.w640.JPG
image-143981-P1000058.w640.JPG
image-150871-P1000415.w640.JPG
image-150857-IMG_4725.w640.JPG
image-143354-P1000352.w640.JPG
image-143788-P1000345_-_kopie.w640.JPG
image-143984-P1000061.w640.JPG
image-150861-P1000199.w640.JPG
image-126368-IMG_4527_(2).JPG
image-143783-P1000405.w640.JPG
image-143352-P1000056.w640.JPG
image-143975-IMG_4703.w640.JPG
image-150862-P1000241.w640.JPG
image-150866-P1000367.w640.JPG
image-143353-P1000308.w640.JPG
image-143980-P1000057.w640.JPG
image-150867-P1000401.w640.JPG
image-150860-P1000146.w640.JPG
image-150914-P1000016.w640.JPG
⇒ DROOMMACHINE op KETNET

Planning van de laatste maanden voor de zomervakantie

Geachte ouder en leerling, 
Via deze weg wens ik u je informeren over het verloop van de laatste maanden voor de zomervakantie. Via deze weg informeer ik u graag over de planning.

Zondag 7 mei 2017
Opendeurdag in de school.

Vrijdag 19 mei 2017
Pedagogische studiedag. Leerlingen zijn lesvrij.

Woensdag 24 mei 2017:
Facultatieve verlofdag. Lesvrij.

Dinsdag 6 juni 2016
Oudercontact van 18 tot 20 uur

Van 08-06-2017 t/m 21-06-2017
Examernperiode

Donderdag 22 juni 2017
GIP verdediging laatstejaars

Vrijdag 23 juni 2017
Inleveren agenda's, boeken en schriften

Op 26 en 27 juni 2017
Les vrije dagen

Woensdag 28 juni 2017
Proclamatie laatstejaars vanaf 19 uur

Vrijdag 30 juni 2017
Op vrijdag 30 juni worden alle leerlingen op school verwacht om 08.30 uur. De rapporten worden uitgereikt door de klastitularissen. Nadat de rapporten werden uitgedeeld door de klastitularis en nadat de klastitularis hiervoor toestemming heeft gegeven, mogen de leerlingen huiswaarts gaan. 
Ouders kunnen met hun kinderen tussen 10u en 12u de examens komen inkijken. De leerkrachten zijn beschikbaar voor eventuele vragen en toelichting.

Examenperiode:

Van donderdag 08-06-2017 t/m 21-06-2017.

Studiebeurskeuze voor het latere beroep ... (oktober 2016)
image-109680-image(2).w640.png
Leerlingen van de derde graad geven uitleg aan de jongeren ...
image-109681-image(1).w640.png
image-109679-Afbeelding(4).w640.png
image-109678-Afbeelding(2).w640.png
Zenuwspiraal gemaakt door de leerlingen van 1Bc - november 2016
image-109690-SAM_1643.w640.JPG
image-109691-SAM_1645.w640.JPG
image-109693-SAM_1647.w640.JPG
image-109694-SAM_1648.w640.JPG
image-109695-SAM_1649.w640.JPG
TEAMBUILDING met leerlingen ... wat een sfeer ...
Teambuilding Verzorging

Laser Magic

Teambuildingsdag naar Laser Magic met de afdeling verzorging.

Malta 2016

ERASMUS+ - Malta 2016

ERASMUS+ project - Leonardo da Vinci voor 6 TSO
Deze groep leerlingen lopen hun verplichte stage gedurende 3 weken in het buitenland.
Tijdens de weekends worden culturele uitstappen georganiseerd. Dit project loopt in samenwerking met het ​K.A. Ukkel.
Sinds 1999 nemen wij deel aan dit project en ondertussen hebben de leerlingen al stage kunnen lopen in Italië, Spanje, Portugal, Kreta, Cyprus, Madeira en Malta.

Dit jaar kozen we opnieuw voor MADEIRA !

Voorbereidingsdata van het ERASMUS+ project 2016-2017:
 • 13 oktober 2016: eerste samenkomdag: kennismaking met de deelnemers van beide scholen.
 • 19 januari 2017: tweede samenkomdag: de bedoeling is de deelnemers zowel sociaal als op emotioneel vlak voor te bereiden op het verblijf van drie weken in Madeira. Educatieve Spelen - Teambuilding.
 • Februari & Maart 2017: Engelse en Portugese lessen
 • 09 maart 2017: laatste richtlijnen voor de deelnemers van de twee scholen.
 • 11 maart 2017 t/m 01 april 2017: de eigenlijke stage.


INLEEFDAGENDAGEN voor de eerste graad: sportief zijn ...
Inleefdagen 2016

Inleefdagen 2016


Inleefdagen van 05-10-2016 t/m 07-10-2016

Tijdens deze drie daagse nemen de leerlingen (1ste graad TSO en BSO) deel aan tal van activiteiten.
Zo leren zij in groep omgaan met elkaar, meedoen aan team-building, ...

Projectdagen: 27-03-2017 t/m 31-03-2017
Tijdens deze dagen nemen de leerlingen deel aan tal van projecten op school of buiten de school.
In willekeurige groepen kunnen zij werken aan projecten.

Activiteiten in het kader van de schoolloopbaanbegeleiding voor 6 TSO:
Je voorbereiden op een beroepsloopbaan
 • Oktober: bedrijfsbezoek vertaalbureau Zaventem (sollicitatietips, competenties)
 • November: Jump naar werk: introductie over de factoren op de arbeidsmarkt.
 • Januari: voor de leerlingen van 6A Secretariaat-Talen een sollicitatietraining via het project "Start to Work".
 • Januari: studiekeuze- en beroepenbeurs (SID-IN) in Flanders Expo te Gent
 • Februari: Jump naar Werk: bezoek VGC: als werkgever, verschillende jobmogelijkheden verbonden aan de studies van de leerlingen, competentiewoordenboek, aanwervingsprocedure, sollicitatietips, ...
 • Maart: Telefoontraining Engels-Nederlands-Frans: gastspreker PARTENA.
 • Maart: Workshops Jump naar Werk: Actiris: sollicitatiegesprekken.